Svenja Sachweh

  Kontakt


Talk
Care

Dr. phil. Svenja Sachweh
Universitätsstr. 100a
D-44799 Bochum
Tel./Fax: 0234/5882886
E-Mail: sachweh@talkcare.de

Steuer-Nr. 350/5102/0771